BECH CONSULTING


Annonser for fremtiden - siden 2006

 

 

 www.tommyrbe.com

 

 

 

.

Organisasjonsnummer 989122959

- Annonser for fremtiden -

Siden 2006


2017-23

Dette er tiden for å videreutvikle bedriften og legge grunnlag for senere utvidelse. Hovedvirksomheten er salg av annonser. Bech Consulting har også startet forfattervirksomhet etter registering i Brønnøysundregisteret og vil ta betalt for produksjon av artikler etter avtale. Foretaket driver også med freelance konsulentvirksomhet, herunder markedsundersøkelser. Fra 2019 ble jeg med på Stagepool, der jeg pr. 8.mai 2023 har vært med på 40 statistjobber som har vært vist på TV, sosiale medier og Internett. En stor suksess!


StudierBacheloroppgave

Våren 2016 skrev jeg bacheloroppgave i kriminologi, samt tok juss og rettssosiologifag ved Universitet. Fra sommeren 2016 er jeg bachelor i kriminologi.


 Jeg er en omgjengelig mann som liker å lese, se tv og film, samt engasjere meg i lokalmiljøet. Jeg har en boksamling på rundt 1000 bøker og driver mitt eget foretak.Forretningsidè for Bech Consulting

Bech Consultng er et enkeltpersonforetak som skal øke annonsevolumet til sin kontraktspartner gjennom salg ved telemarketing. Dette gjøres ved innsalg til det åpne markedet og nåværende kundeportefølje ved bruk av Telefon, Internett og e-post som hjelpemidler. Arbeidet skjer etter spesifisert kontrakt med annonsemedium. Bech Consulting driver også med skrivearbeid, artikler og bøker. Pr. 2023 er jeg oppsatt med annonesalg for Radio Riks. Videre arbeider jeg freelance konsulentvirksomhet og statistarbeider.


CV

Mitt navn er Tommy Raymond Bech, jeg er 51 år og er bosatt i Nittedal og er daglig leder av foretaket Bech Consulting. Jeg sitter også som medlem av styret og medlem av valgkomiteen i Nedre Romerike Forsvarsforening, der jeg også er facebookredaktør og nettansvarlig. Jeg har erfaring fra kommunestyreverv og lederverv i Nittedal Høyre, samt flere utredningsarbeide for Akershus Høyre og Høyres Hovedorganisasjon. I min unge studentpolitiske karriere satt jeg også 2 perioder i Unge Høyre sentralstyre samtidig som jeg arbeidet som politisk sekretær i Akershus Høyre. Jeg har arbeidserfaring fra Forsvaret og markedsanalyser og tror jeg passer best i det private i beslutningsrollen i det private næringslivet. Av utdanning er jeg postgraduate certificate in Business Administration fra Edinburgh Business School, samt ledelses og markedsføringsutdannet fra Oslo Merkantile Høyskole. Jeg kriminolog (ba) statsvitenskap grunnfag, samt en rekke fag fra juridisk fakultet. Jeg er postgraduate certificate in Business administration og har en certficate in Irish politics. Fra april 2013 satt jeg i styret i Rotneskirkens venner frem til Årsmøtet i 2017, der jeg nå fra Årsmøtet 2022 er facebookredaktør og styremedlem. Jeg er også meddommer i Tingretten for Romerike og Glåmdalen m.m. Jeg er aktiv Europavenn og leder av valgkomiteen i Europabevegelsen Romerike. Foran kommunevalget 2023 er jeg 17. kandidat for Nittedal Høyre.Topphatt

Bech Consulting savner fortatt topphatt verdi av 199,- kroner som forsvant 1. januar 2019, da det blåste kraftig i Nittedal. Finnerlønn på 30,- kroner til den som kan returnere den i god stand til eier ihht. Hittegodslovens bestemmelser.


Fullt besatt

Bech Consulting er fullt oppsatt med annonseoppdrag og kan ikke ta på seg
ytterligere arbeid.


Gi midler til foretaket

Foretaket har som ambisjon å ekspandere, skaffe seg egne lokaler og ansette telefonselgere. Dersom du velger å støtte enkelttpersonforetaket vil det ikke medføre andre gjenytelser enn at jeg har mulighet for å arbeide for økte inntekter for ditt blad etter egen kontrakt. Foretaket er registert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 989122959 og innberetter skatt som et vanlig enkeltmannsforetak. Regnskap sendes skatteetaten på lik linje med alle enkeltmannsforetak.

Dersom du ønsker å bidra er det bare å Vippse penger til daglig leder, Tommy Bech, i Nittedal på mobil 40-845879.


Videre utvikling av selskapet

Hensikten med planen er å legge en ramme for virksomheten til "Bech Consulting" et enkeltpersonsforetak i 2017, som etter planen skal utvide til aksjeselskap evt. noe etter 2017 - 2023 og legge grunnlag for aksjekapital og leie eller kjøp av kontor i Nittedal. Jeg har også konsesjon til å ta betalt for artikkel og bokskriving.

Start er i mai 2014 fra hjemmekontor til daglig leder Tommy Bech i Nittedal, opp mot kjent kundeportefølje, med vekt på Norge, men med hele verden som markedet. Innsalget skjer gjennom telefon, brev og internett.
Planen er å ga fra sole propertiorship/enkeltpersonforetak på sikt til aksjeselskap med 30.000,- i egenkapital, styreformann/daglig leder, selger, revisor og styre.
Antall annonseselgere ansettes på provisjonsbasis med utangspunkt i kundeportefølje og oppdragsmengde.

Forretningsidè er å selge annonser for kontraktsfestede magasiner pr. Internett og telefon. Jeg bruker egen telefon og hjemmeside www.tommyrbe.com til dette. Det opprettes på sikt eget kontor til selgere i Nittedal, men frem til 23 brukes hjemmekontor.


English summary

Bech Consulting is an sole propiertorship by 2014 who have the aspirationen of further expansion in the advertising market in 2015. It`s lead by postgraduate in Certificate Administration, Tommy Bech, which has been an Erasmusstudent at University of Cork until spring 2014. The Company has the hole world as an marked, and can operate an English speaking contract/Magazine if that is for Your liking. Take contact on tommyrbe@outlook.com for further details or negotiations about an contract for Your Company.

Med vennlig hilsen

Tommy Raymond Bech


NB! Siden er under bearbeiding sommeren 2023!