Regnskap frem til 2023.

Regnskap 2023

Hovedtall

Inntekter 29763,40

Utgifter 36615,86

Underskudd på driften -6852,46

Regnskap 2022

Hovedtall

Inntekter 35370,37

Utgifter 31388,87

Overskudd 3981,13

Noter er de samme som 2021

Regnskap 2021

 

Regnskap 2021 www.tommyrbe.com

Hovedtallene for 2021 er som følger (hele regnskapet kan fås ved henvendelse til Daglig leder). Justert årsresultat 25.3.22

Hovedtall

Inntekter skattepliktig            30155,77

Inntekter ikke skattepliktig     0,-

Utgifter                                27263,07

Skattepliktig Årsresultat 2021  +2892,7

Noter til Årsregnskapene Bech Consulting, organisasjonsnummer 989 122 959

Årsregnskapene er ført ihht. Regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56 § 4-6 der det står at «Utarbeidelse avårsregnskapet skal foretas i samsvar med god regnskapsskikk.»

Regnskapet er også revidert av Daglig leder som finner alle bilag i orden og at regnskapet er lovlig ført.

Enkeltpersonforetaket har ikke regnskapsplikt etter § 56 1-2 da det har;

  • Under 5 millioner i salgsinntekt
  • Færre enn 5 ansatte
  • Ikke mer enn 5 deltakere
  • Ingen av deltakerne er juridisk person med begrenset ansvar

Enkeltpersonsforetak som har eiendeler med over 20 millioner i verdi eller flere enn 20 ansatte har regnskapsplikt.

Regnskapet legges likevel frem til ettersyn med hovedtall på Internett da Bech Consulting ønsker «transperency» i all virksomhet.