Regnskap frem til 2022.


Regnskap 2022

Hovedtall

Inntekter 35370,37

Utgifter 31388,87

Overskudd 3981,13

Noter er de samme som 2021

Regnskap 2021

 

Regnskap 2021 www.tommyrbe.com

Hovedtallene for 2021 er som følger (hele regnskapet kan fås ved henvendelse til Daglig leder). Justert årsresultat 25.3.22

Hovedtall

Inntekter skattepliktig            30155,77

Inntekter ikke skattepliktig     0,-

Utgifter                                27263,07

Skattepliktig Årsresultat 2021  +2892,7

Noter til Årsregnskapet Bech Consulting, organisasjonsnummer 989 122 959

2021

Årsregnskapet er ført ihht. Regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56 § 4-6 der det står at «Utarbeidelse avårsregnskapet skal foretas i samsvar med god regnskapsskikk.»

Regnskapet er også revidert av Daglig leder som finner alle bilag i orden og at regnskapet er lovlig ført.

Enkeltpersonforetaket har ikke regnskapsplikt etter § 56 1-2 da det har;

  • Under 5 millioner i salgsinntekt
  • Færre enn 5 ansatte
  • Ikke mer enn 5 deltakere
  • Ingen av deltakerne er juridisk person med begrenset ansvar

Enkeltpersonsforetak som har eiendeler med over 20 millioner i verdi eller flere enn 20 ansatte har regnskapsplikt.

Regnskapet legges likevel frem til ettersyn med hovedtall på Internett da Bech Consulting ønsker «transperency» i all virksomhet.

Regnskap 2015

Hovedtallene for 2015 er som følger (hele regnskapet kan fås ved henvendelse til Daglig leder).

Hovedtall

Inntekter skattepliktig       8600,-

Inntekter ikke skattepliktig     0,-

Utgifter                            35219,70,-

Skattepliktig årsresultat - 26619,70-

REGNSKAP 2016

Hovedtallene for 2016 er som følger (hele regnskapet kan fås ved henvendelse til Daglig leder).

Hovedtall

Inntekter skattepliktig            29888,79

Inntekter ikke skattepliktig     0,-

Utgifter                                  35527,7-

Skattepliktig Årsresultat 2016  -5639,-

Regnskap 2017

Hovedtallene for 2017 er som følger (hele regnskapet kan fås ved henvendelse til Daglig leder).

Hovedtall

Inntekter skattepliktig            27789,12

Inntekter ikke skattepliktig     0,-

Utgifter                                43006,97

Skattepliktig Årsresultat 2017  -15216,35

Regnskap 2018

Hovedtallene for 2018 er som følger (hele regnskapet kan fås ved henvendelse til Daglig leder).

Hovedtall

Inntekter skattepliktig            32110,62

Inntekter ikke skattepliktig     0,-

Utgifter                                31324,86

Skattepliktig Årsresultat 2018  +785,70

Regnskap 2019

Hovedtallene for 2019 er som følger (hele regnskapet kan fås ved henvendelse til Daglig leder).

Hovedtall

Inntekter skattepliktig            26016,7

Inntekter ikke skattepliktig     0,-

Utgifter                                25720,49

Skattepliktig Årsresultat 2019  +296,24

Regnskap 2020

Regnskap 2020

Hovedtallene for 2020 er som følger (hele regnskapet kan fås ved henvendelse til Daglig leder).

Hovedtall

Inntekter skattepliktig            29230,80

Inntekter ikke skattepliktig     0,-

Utgifter                                26661,05

Skattepliktig Årsresultat 2020  +2569,75

Noter til Årsregnskapet Bech Consulting, organisasjonsnummer 989 122 959

2020

Årsregnskapet er ført ihht. Regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56 § 4-6 der det står at «Utarbeidelse avårsregnskapet skal foretas i samsvar med god regnskapsskikk.»

Regnskapet er også revidert av Daglig leder som finner alle bilag i orden og at regnskapet er lovlig ført.

Enkeltmannsforetaket har ikke regnskapsplikt etter § 56 1-2 da det har;

  • Under 5 millioner i salgsinntekt
  • Færre enn 5 ansatte
  • Ikke mer enn 5 deltakere
  • Ingen av deltakerne er juridisk person med begrenset ansvar

Enkeltpersonsforetak som har eiendeler med over 20 millioner i verdi eller flere enn 20 ansatte har regnskapsplikt.

Regnskapet legges likevel frem til ettersyn med hovedtall på Internett da Bech Consulting ønsker «transperency» i all virksomhet.