Aktuelle ytringer-her kommenterer jeg regelmessig aktuelle saker fra media

Som tidligere leder av Nittedal Høyre stilte jeg meg til disposisjon for Stortingsnominasjonen 2017, og vet at jeg er foreslått, selv om jeg ikke har kommet med i listen til Akershus Høyre. Det er derfor en sannhet med modifikasjoner det som står i Varingen om at det kun er en kandidat fra Nittedal Høyre. Det samme skjedde i 2013, der jeg i stedet for en valgkamp preget av Høyres verdigrunnlag, opplevde et ufint spill. Som kriminolog er jeg opptatt av å skille statsmaktene fra hverandre og ser også verdien av en liberal kriminalitetspolitikk. Høyre må bli oppfattet som et helhetsparti. Derfor er arbeidet frem mot et nytt Stortingsvalgsprogram viktig.

Den som jobber med juss til daglig er også avhengig av tillit i alle miljøer fordi en tro på straff løser alle problemer i alle sammenhenger bryter ned tilliten mellom borgere og stat.

Høyre lokalt har gode kandidater som vil gjøre et godt valg i Akershus og Romerike, uansett hvem som vinner frem i nominasjonen. Neste uke har Nittedal Høyre prøvenominasjon og jeg ser frem til å se hva medlemmene mener der.

16. sep, 2016

2

Nyeste kommentarer

27.09 | 08:33

Hurtiglånstilbud fra € 100 000,00 til € 50 000 000,00 bare på 2 %. Kont...

26.08 | 13:18

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...

25.08 | 12:32

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...

19.08 | 18:31

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...