Aktuelle ytringer-her kommenterer jeg regelmessig aktuelle saker fra media

Sexkjøp!

Høyres programkomites forslag til program for stortingsvalgperioden 2017-2021 har fremmet et helhetlig godt forslag i tråd med mange av Høyres verdier om tillit til enkeltmennesket. Det er likevel et par forslag som jeg stiller meg undrende til om kan være riktig gjennomtenkt, særlig det om at; «Oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester, for å bedre de prostiuertertes situasjon og styrke hjelpearbeidet for prostituerte.»

Etter straffeloven kan en straffes med fengsel eller bøter for kjøp av sex, som nå skal reverseres av H/FrP regjeringen.

Mange har endret holdning til sexkjøpsloven etter at den brede evalueringsrapporten om forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester kom for et par år siden. Selvsagt skjønner jeg det, da den er lang og ser ut som god forskning, da Vista analyse viser at forbudet fungerer.. Samtidig synes jeg de som skriver og sier at rapporten gir tilstrekkelig grunnlag for å hevde at man har nok grunnlag til å ta standpunkt nå, tar feil.

Uten lov vil det bli mer prostitusjon i gatemiljøet, der omfanget i året før rapporten har sunket med 20-25% og 40-60% siden forbudet ble innført. Påstanden om at det har blitt mer bruk av halliker er ikke dokumentert, da rettspraksis og erfaring viser at det også var tilfelle før lovparagrafen trådte i kraft. Salg av menneskroppen på Internett og Facebook florer også. Skilbreid, Tveit og Bronvovskis FAFO rapport om afrikanske drømmer på europeiske gater fra 2006 viser at dette er tilfelle da det ikke er noen klar sammenheng mellom bruk av hallik og lovparagraf, da disse partene ofte har et avhengighetsforhold til hverandre. Dette blir ikke mindre om man fjerner lovforbudet. Regjeringen bør derfor tenke seg grundig om før man går inn for en slik politikk, slik at forslaget blir skrinlagt. Argumentene som har kommet hittil, er ikke gode nok.

14. feb, 2017

1

Nyeste kommentarer

27.09 | 08:33

Hurtiglånstilbud fra € 100 000,00 til € 50 000 000,00 bare på 2 %. Kont...

26.08 | 13:18

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...

25.08 | 12:32

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...

19.08 | 18:31

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...