Aktuelle ytringer-her kommenterer jeg regelmessig aktuelle saker fra media

Høyres viktigste prosjekt er å bygge et bærekraftig velferdssamfunn. Det innebærer at vi får flere i jobb, inkluderer alle i samfunnet og innfrir klimamålene. Forslaget til statsbudsjett viser at Regjeringen arbeider aktivt for å nå disse målene. Dette fordi Høyre siden starten på 1800 tallet har vært et konservativt parti som vil ha en aktiv stat, som gir hjelp til de som trenger det, samtidig som vi ikke blir overstyrt når du ikke trenger det. Frihet under ansvar er en ledetråd for et moderne konservativt samfunn.

Den største utfordringen Norge står overfor er å bygge et bærekraftig velferdssamfunn. Det handler om at vi har et viktig forvalteransvar for fremtidige generasjoner. Vi ønsker at barna som fødes og vokser opp i dag skal få oppleve et Norge hvor det er trygghet for pensjoner og velferd, og hvor vi overleverer kloden i god stand til neste generasjon.

Utfordringene for velferdssamfunnet er mange. De neste årene vil vi bli færre yrkesaktive bak hver pensjonist, klimaendringene vil tilta, digitaliseringen vil påvirke mange arbeidsplasser og inntektene fra olje og gass vil antagelig gå ned.Vi kommer til å bli dobbelt så mange over 80 år i 2040. Det vil i årene som kommer stå langt færre yrkesaktive bak hver pensjonist.

Høyre vil ta vare på Norge som verdens beste land å bo i. Konsekvensen av ikke å reformere, modernisere og prioritere, er et svekket velferdssamfunn. Det er veldig mye som går bra i Norge. Den økonomiske veksten er solid, samtidig som klimagassutslippene går ned. Bedriftene investerer mer og stadig flere kommer i jobb over hele landet. Ledigheten er lav og det skapes flere nye bedrifter.

Alle må bidra for at vi skal kunne opprettholde velferden, fordi det er folks arbeid som er grunnlaget for velferden. Alle som kan jobbe, skal jobbe - og ingen skal gå ut på dato. Flere eldre skal ha mulighet til å stå i jobb lengre, selv om det kanskje ikke blir i fulltid.

 Norge har en godt utdannet og omstillingsdyktig befolkning. Dette er et resultat av en langsiktig satsning på utdanning i skole og universiteter. Det gjør oss bedre rustet enn de fleste land til å håndtere denne omstillingen. Derfor vil regjeringen samtidig fortsatt bruke store summer i statsbudsjettet til de som trenger det mest, dersom man står utenfor arbeidslivet i kortere eller lengre perioder.

25. okt, 2018

1

Nyeste kommentarer

27.09 | 08:33

Hurtiglånstilbud fra € 100 000,00 til € 50 000 000,00 bare på 2 %. Kont...

26.08 | 13:18

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...

25.08 | 12:32

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...

19.08 | 18:31

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...