Aktuelle ytringer-her kommenterer jeg regelmessig aktuelle saker fra media

Det er all grunn til bekymring når fagmilitære mener at det må til store bevilgninger i forsvarssektoren for at Norge skal ha en troverdig forsvarsevne i fremtiden. Et endret trusselbilde i den sikkerhetspolitiske situasjonen, gjør at forsvaret må få mer av bevilgningene over statsbudsjettet. Dette for å sikre at innbyggerne får den sikkerheten vi har krav på. Å sikre et lands suverinitet og sikkerhet er en stats fremste og viktigste oppgave og vi må sikre at dette gjøres forsvarlig.

Viken Høyres årsmøte vedtok en resolusjon som slod fast at partiet mener at medlemskap i NATO er avgjørende for landets sikkerhet. Forsvarsalliansen skal fortsatt være en bærebjelke i vår forsvarspolitikk for å hindre at vi fremtiden kan utsettes for trusler mot, eller et tenkt angrep på, Norge. 2% målet av BNP fra Wales toppmøtet må innen tiårsfristen og regjeringen må fortsette det gode arbeidet med å styrke forsvaret.

Samtidig erkjenner jeg at forsvaret er avhengig av tillit i samfunnet for øvrig og at bevilgningene må være forsvarlige innen rammene av statsbudsjettet for ikke å skape negative effekter i økonomien eller bryte handlingsregelen. Forsvaret er en demokratisk institusjon som skal forsvare demokratiet og har respekt for at det er stortingspolitikerne som bestemmer bevilgningsnivået til forsvaret.

Konklusjonen er at den politiske situasjonen i verden med opprustning og økt spenning har igjen aktualisert behovet for et sterkt og troverdig nasjonalt forsvar for å beskytte vårt eget land og å holde befolkningen trygg. Regjeringens arbeid med å styrke forsvaret må videreføres og vi må nå våre forpliktelser i NATO.

18. feb, 2019

0

DOMINGO 30.04.2021 11:02

Lånetilbud mellom enkeltpersoner i Norge
Jeg lover å bruke disse lånene raskt på alle som trenger et lån. Vi er klare til å overføre denne overføringen til bank

Tommy Bech 03.05.2021 15:58

Hei, Domingo. Jeg skjønner at du driver med låneformidling, men det har egentlig ikke så mye med min hjemmeside å gjøre. Mvh Daglig leder Bech Consulting

Nyeste kommentarer

27.09 | 08:33

Hurtiglånstilbud fra € 100 000,00 til € 50 000 000,00 bare på 2 %. Kont...

26.08 | 13:18

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...

25.08 | 12:32

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...

19.08 | 18:31

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...