Aktuelle ytringer-her kommenterer jeg regelmessig aktuelle saker fra media

Resultatene fra EU-valget har nå kommet og vil bli tolket av «tallknusere», verden over. De Grønnes fremgang er stor, spesielt i Tyskland, samt at «Brexit» partiet går sterkt frem og de Konservative sterkt tilbake i "UK" er kanskje det man sitter igjen med av hovedinntrykk. Det har gått en nei til EU som overnasjonalt styringsorgan, nei til autoriteter og gamle løsninger og ja til miljø og populisme i hele Europa. Det skal vi som driver politikk i Norge ta inn over oss og tolke for å finne årsaker, samt håndtere foran vårt lokalvalg. Tendensene fra tidligere valg i EU og USA er at populister som lover enkle løsninger og sier at de kjemper mot det etablerte til beste for vanlige folk, vinner frem. Se bare på «Brexit Farage» og Donald Trump i USA. Dette betyr ikke at denne vinden må komme i lokalvalget i Norge. Etablerte seriøse partier som Høyre og AP, kan gjøre det godt også i år, dersom man ikke taper hodet, men kommuniserer seriøst og møter populistiske tendenser med saklige argumenter. Det partiet som antagelig ligger ann til å  gjøre et brakvalg i Norge under lokalvalget er de Grønne, som hadde lokalvalg i høst. Men foreløpig har de hatt mulighet til å slippe unna med mange utspill om klima og miljø, som det er bred enighet om er menneskeskapt og skal håndteres nå, av dagens politikere for fremtidens generasjoners beste. Foreløpig har vi hørt lite eller ingenting om partiets resterende politikk. Hva mener de om EU, skatt, forsvar og utenrikspolitikk? Som Høyremann vet jeg at miljøsaken har stått i fokus for Høyre siden Unge Høyre tok opp saken på 70 tallet. Derfor er det feil å hevde at det er nytt at politikerne ikke har gjort noe før nå. Miljøproblemene kan ikke løses alene av Norge. Vi må samarbeide i internasjonale organisasjoner som EU for å nå våre mål. Derfor har nei til EØS partiene mye å svare for. Lykke til i valget og fortsatt god førsommertid! PS! Dette er tidlige kommentarer skrevet av bloggeren, dagen etter valget.

27. mai, 2019

1

Nyeste kommentarer

27.09 | 08:33

Hurtiglånstilbud fra € 100 000,00 til € 50 000 000,00 bare på 2 %. Kont...

26.08 | 13:18

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...

25.08 | 12:32

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...

19.08 | 18:31

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...