Aktuelle ytringer-her kommenterer jeg regelmessig aktuelle saker fra media

Positive tall for Bech Consulting i 2021

 Mandag 3. januar ble regnskapet for Bech Consulting 2021 offentlig. Året har vist en vekst for foretaket, med økt overskudd. Dette betyr likevel ikke at foretaket har økt likviditet, da overskuddet delvis skyldes mindre reisevirksomhet, samtidig som det betyr større utgifter til skatt for inntektsåret.

Daglig leder sier at Regnskapet likevel er positivt og at foretaket ser frem til økt vekst i årene som kommer. Daglig leder sier i en kommentar at spesielt statisarbeidet er morsomt og lærerikt, da han har deltatt i 16 innspillinger siden han kom med som statist i Februar 2019.

Ytterligere kommentarer fås av Daglig leder på telefon 67-051121 eller mobil 40845879

Hovedtall

Inntekter skattepliktig            36717,77

Inntekter ikke skattepliktig     0,-

Utgifter                                27263,07

Skattepliktig Årsresultat 2021  +9454,70

Bildet viser bilde av reklame for Likestillings og diskrimineringsombudet som også ble vist på NRK kveldsnytt!

Nyeste kommentarer

27.09 | 08:33

Hurtiglånstilbud fra € 100 000,00 til € 50 000 000,00 bare på 2 %. Kont...

26.08 | 13:18

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...

25.08 | 12:32

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...

19.08 | 18:31

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...