Aktuelle ytringer-her kommenterer jeg regelmessig aktuelle saker fra media


Mange hevder at vi nå er inne i den mest anspente situasjonen for freden siden andre verdenskrig. Det er jeg usikker på, men det er helt sikkert at for Norge gjennom EØS mener jeg at EU er en garantist for fred og stabilitet i hele regionen med sine prosjekter og samarbeid. Som et supplement til NATO

Statsvitenskapen viser at demokratier som handler har mindre sannsynlighet for å gå til krig med hverandre.

Skulle Russland invadere Ukraina er staten ikke medlem av NATO og vil ikke utløse den kollektive forsvarsforpliktelsen etter artikkel-5. Men et slikt brudd på folkeretten vil selvsagt bli fordømt av de vestlige demokratier og skape en mere anspent situasjon mellom statene.Det er viktig å lytte til de utenrikspolitikerne som sier Nei til populisme.

Rødt sin leder har hevdet at Norge bruker for mye penger på fredsdiplomati fra Stortingets talerstol.

Dette er en Trumpaktig agitasjon. Norge har tradisjon for å delta aktivt for freden, militært og politisk.

Det er prisverdig at Regjering gjør fredsfremstøt overfor Taliban, da et ethvert fremstøt for å sikre fredelige løsninger må berømmes.

Norge burde delta fullt og helt i fellesskapet. Som medlem av Europabevegelsen Romerike anbefaler jeg alle som er interessert i EU-saken å melde seg inn i Europabevegelsen, da et fullverdig medlemskap ville gi oss bedre påvirkning i fellesskapet. Samtidig er Europabevegelsen en garantist for fortsatt EØS medlemskap for Norge, som næringslivet etterspør.

15. feb, 2022

1

Nyeste kommentarer

27.09 | 08:33

Hurtiglånstilbud fra € 100 000,00 til € 50 000 000,00 bare på 2 %. Kont...

26.08 | 13:18

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...

25.08 | 12:32

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...

19.08 | 18:31

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...