Aktuelle ytringer-her kommenterer jeg regelmessig aktuelle saker fra media

Halvtårsregnskap 2022– Bech Consulting

Utfordringer ved halvtårsoppgjør! Fredag 1. juli 2022

Når halvtårsregnskapet er oppgjort for enkeltpersonforetaket Bech Consulting har foretaket hatt 12692,98 kroner i inntekter og 17373,13 i utgifter, med et underskudd på driften på 4679,13. Den lave omsetningen og underskudd skyldes lav oppdragsmengde det første halvåret i 2022, der krisestemningen med stengingen av deler av norsk næringsliv har preget omsetningen de siste to årene. Pga. noe mere utgifter som reisevirksomhet etter koronanedstegningen og hjemmekontor har foretaket likevel klart å sikre driften i første halvår. Andre halvår må det arbeides med inntektssiden da foretaket har utgifter til leie og drift. Spesielt annonsesalget trenger foretaket kundenes hjelp til å lykkes med, avslutter daglig leder Tommy Bech i en kommentar.

Nittedal 05. juli 2022

Nyeste kommentarer

27.09 | 08:33

Hurtiglånstilbud fra € 100 000,00 til € 50 000 000,00 bare på 2 %. Kont...

26.08 | 13:18

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...

25.08 | 12:32

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...

19.08 | 18:31

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...