Aktuelle ytringer-her kommenterer jeg regelmessig aktuelle saker fra media

Hvorfor jeg tror på vår statsform!

Serien våre landsmenn viser med et humoristisk tilsnitt hvor vanskelig det er å balansere Kongegjerningen med tilliten i folket. Det er ikke mye et medlem av den Kongelige familie skal gjøre "galt» før det blir et stort oppslag i avisene. Grunnloven gir rammer for hvordan vår statsform skal være, et representativt demokrati. At Norge er et representativt demokrati der vi velger politikere annet hvert år er noe de fleste er klar over, da det er ulike mennesker som engasjerer seg politisk og blir valgt til tillitsverv. Norge er et grunnlovsfestet folkestyre, med et konstitusjonelt monarki. Som landets hovedstad er også byen sete for de viktigste statsbærende institusjoner som Storting, Regjering og sete for monarkiet, Slottet. De fleste har det godt i Norge, da det er tillit mellom borgere og styrende og lite organisert kriminalitet. Dette kan vi takke kloke politikere som har gjort gode valg for landet for, uavhengig av hvilke partier som har hatt flertall og Regjeringsmakt.

Likevel pågår debatten og kongefamilien og arvelige privilegier tidvis i den politiske debatten, som vi skal verdsette at det settes søkelys på i et demokrati. Kostander for Kongefamilien og at det ikke skal være slik at privileger går i arv brukes ofte i argumentasjon for at Norge skal ha et folkevalgt statsoverhode. Dette mener jeg det finnes gode argumenter mot. Kostander for en Norsk President ville bli det samme som statsministerens kontor og så lenge de Kongelige skjøtter seg og som de har vist gjennom årenes løp har tjent folket vel, er det liten grunn for å endre vår statsform. Slike forslag blir regelmessig fremmet i Stortinget, men blir stemt ned. Er du klar over at vi allerede har en folkevalgt Kongefamilie, da Kong Hakon VII ble valgt av folket på begynnelsen av 1900 tallet, eller rettere sagt 12. og 13. november 1905 var 259 563 (78,9 %) stemte ja og 69 264 (21,1%) stemte nei av de stemmeberettigede, som etter datidens regler var menn over 25 år (kilde Wikipedia). Etter dette har debatten stadig dukket opp, men tilliten til vår styreform har vært stor i opinionen, i krise og fred. Kongefamilien har liten formell makt i dagens demokrati. Derfor Oslo også i fremtiden være landets fremste turisthovedstad med sete for vårt tjenende monarki, med åpent slott og folkefest hver 17. mai foran slottet.

17. okt, 2022

1

Nyeste kommentarer

27.09 | 08:33

Hurtiglånstilbud fra € 100 000,00 til € 50 000 000,00 bare på 2 %. Kont...

26.08 | 13:18

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...

25.08 | 12:32

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...

19.08 | 18:31

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedri...